Domů » Aktuality

Platba příspěvků

Upozornění pročleny ČAIG napovinnost úhrady členských příspěvků V příloze je dopis rady ČAIG s výzvou pro neplatiče. Členské příspěvky je možné uhradit přímo na valné hromadě konané 3.2.2014 v budově ČVUT v Praze nebo bankovním převodem... více

Kongres IG a HG

II. Inženýrskogeologický kongres a XIV. Hydrogeologický kongres se uskuteční ve dnech 2.-5. září 2014 v Liberci bližší informace naleznete v sekci Termínový kalendář nebo na webové stránce kongres2014.tul.cz více

Seminář

Seminář katedry geotechniky FSv ČVUT a České asociace inženýrských geologů (ČAIG) Vše o kotvení a svorníkování hornin azemin (firma Minova) Pondělí 07.10.2103 v 16.00 hod Místnost B 574 v budově FSv ČVUT více

Konference "Svahové pohyby a pseudokras"

8. ročník konference "Svahové deformace a pseudokras" Termín 22. - 24.5.2013 v zámeckém hotelu Bischofstein v obci Skály u Teplic nad Metují. V přiloženém cirkuláři jsou uvedeny bližší detaily. Termín pro zaslání závazných přihlášek a abstraktů... více

Valná hromada 2013 - průběh

Valná hromada ČAIG pořádaná dne 4.2.2013 od14,00 hod. v Praze, FSv ČVUT Pozahájení jednání tajemníkem ing. Valentou a zvolení volební a mandátové komise byla přednesena informace Mgr. Venerou (ředitel ČGS) a RNDr. Štruplem (vedoucí útvaru Geofondu)... více

Valná hromada 2013 - program

Program Valné hromady ČAIG konané dne 4.2.2013 od 14,00 hod. v Praze, FSv ČVUT 1. Zahájení 2. Informace o Geofondu 3. Zpráva o činnosti asociace v roce 2012 4. Zpráva o hospodaření 5. Zpráva revizní komise 6. Volby členů Rady ČAIG a Revizní komise 7... více

Valná hromada 2013

Dne 4.2.2013 se od 14,00 hodin uskuteční valná hromada ČAIG. Jednání proběhne v posluchárně C215 FSV ČVUT- Thákurova 7, Praha 6. Všichni členové jsou srdečně zváni. Rada ČAIG prosí o rozšíření této informace co nejširšímu okruhu členů... více

Registrace uživatelů

Po registraci (návod viz příloha) bude každému platícímu členovi ČAIG zasláno heslo pro přístup do chráněné zóny, ve které budou umístěny poslední dvě čísla Zpravodaje. Všechna starší čísla Zpravodaje budou volně přístupná v sekci... více

Prezentace monografie "Podzemní vody ČR"

Dne 14.12.2012 (pátek) se od 10:30 v mineralogické posluchárně PřF UK, Albertov 6, Praha 2 koná přednáška u příležitosti vydání hydrogeologické monografie "Podzemní vody České republiky". Podrobnosti o přednášce najdete v přiloženém souboru... více

Semináře Praha

V sekci odborné semináře byl aktualizován seznam seminářů pořádaných pobočkou Praha pro období 11/2012 - 06/2013. (vit) více

×