Domů » Odkazy » Legislativa

Legislativa

Geologický zákon:

Zákon č. 62/1988 Sb.Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-62

Ministerstvo životního prostředí – odbor geologie:

Odborné způsobilosti

Držitelé odborné způsobilosti

Ministerstva dopravy:

Technické podmínky

Technické kvalitativní podmínky staveb

×