Domů » Aktuality

Seminář 7.11.2022

Dne 7.11.2022 se uskuteční přednáška RNDr. Jana Najsera o častých chybách při vyhodnocování laboratorních zkoušek mechaniky zemin. Přednáška se bude zabývat zkouškami pevnostních parametrů zemin. Téma přednášky : Časté chyby při... více

RNDr. Jaroslav Chalupa † 21.8.2022

S lítostí Vám oznamujeme, že dne 21.8.2022 ve věku 64 let zemřel geolog a horolezec RNDr. Jaroslav Chalupa. více

RNDr. Pavel Polák † 22.7.2022

S lítostí Vám oznamujeme, že dne 22.7.2022 ve věku 77 let zemřel RNDr. PavelPolák.Byl to člověk velkorysý, absolutně svobodomyslný, ryzí demokrat s odporem kfalešným autoritám. Jeho nadšení a zapálení pro geologii, lehkost s jakou popisoval a... více

Prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc. † 19.7.2022

Se smutkem oznamujeme, že nás 19. července opustil ve věku 93 let vážený pan profesor, spoluzakladatel ČAIG a nestor české inženýrské geologieProf. Jaroslav Pašek. Poslední rozloučení se koná 27.7.2022 v 9:20 hodiny v Malé obřadní síni krematoria... více

Náhled úpravy Stanov ČAIG před projednáváním na Valném shromáždění

Na Valném shromáždění bude předložena ke schválení aktualizované verze stanov České asociace inženýrských geologů. V příloze této aktuality jsou Stanovy ČAIG přiloženy i se zobrazenými změnami. více

Hlína a jíl v české inženýrskogeologické praxi

Práce RNDr. Terezy Šmejkalové "Hlína a jíl v české inženýrskogeologické praxi", za kterou získala cenu akademika Quido Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky je ke stažení zde, případně mezi publikacemi. více

IV. Inženýrskogeologický kongres

Bylo spuštěno závazné přihlašování na IV. Inženýrskogeologický kongres a XVI. hydrogeologický kongres. Přihlašování je možné přes webové stránky kongresu https://hgig.cz/ . Přihlašování příspěvků bylo uzavřeno, V případě zájmu budou... více

Náhradní termín Valného shromáždění

Rada ČAIG Vás srdečně zve na Valné shromáždění, které se bude konat 6.června 2022. místo konání: Přírodovědecká fakulta UK, Praha 2, Albertov 6, Velká mineralogická posluchárna, 1. patro vpravo od schodiště. Čas konání: 6.6.2022 od 14:00 hodin více

HGIG kongres 2022

Ve dnech 6.-9. září se uskuteční IV. inženýrskogeologický kongres spolu s XVI. hydrogeologickým kongresem v Ústí nad Labem. Podrobnosti o kongresu jsou uvedeny na webových stránkách kongresu https://hgig.cz . Přihlášky spolu s abstrakty je možné... více

Seminář 4.4.2022 - Změna místa konání!

Tradiční seminář ČAIG se uskuteční v zasedací místnosti České geologické služby na Klárově. od 16:00 hodin. Seminář bude vysílán též online připojit se bude možné přes odkaz. https://email.geology.cz/conference/683012362 více

×