Domů » Aktuality

Valné shromáždění

dne 5.3.2018 od 14,00 hod. se bude konat valné shromáždění ČAIG v posluchárně C223 na FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 Po skončení valného shromáždění bude následovat prezentaceIng. Petra Kycla (ČGS) - Přehled možností webových stránek ČGS a... více

Oznámení 11/2017

Rada ČAIG s lítostí oznamuje, že dne 29.10.2017 ve věku 83 let zemřel doc. Ing. Jan Rybář, CSc. V příloze naleznete smuteční oznámení. (vit) více

Seminář 11/2017

Seminář ČAIG 6.11.2017 od 16,00 hod. proběhne seminář na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6, místnost B574 Přednášející:RNDr. Jan Král (Přf UK Praha) Téma:Inženýrskogeologické mapování - pražské mapy více

Kongres IG a HG

Vážené kolegyně a kolegové, ve dnech 4. - 7. září 2017 se bude v Brně pořádat společný kongres HG a IG III. inženýrskogeologický kongres s motem "Význam inženýrské geologie ve výstavbě" XV. Hydrogeologický kongres s motem "Podzemní voda a... více

Cena akademika Quido Záruby

Výzva k nominaci na cenu akademika Quido Záruby Česká asociace inženýrských geologů, Slovenská asociace inženýrských geologů, Česká a slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství a ARCADIS CZ - divize Geotechnika a.s. budou... více

Valné shromáždění ČAIG 2016

dne 23.2.2016 od 14,00 hod. se bude konat valné shromáždění ČAIG v posluchárně C206 na FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 Předpokládaný program je v příloze. Nejdůležitějším bodem bude projednání a schválení změny stanov ČAIG v souvislosti s... více

Svahové deformace v praxi

Vážené kolegyně a kolegové, rada ČAIG vás informuje o pořádání semináře na téma "Svahové deformace v praxi", který je realizován ve spolupráci katedry geotechniky stavební fakulty ČVUT a firmy STRIX Chomutov, a.s.. Seminář se bude konat dne... více

Seminář 10/2015

Seminář 5.10.2015 seminář se bude konat v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze v místnosti B574, Thákurova 7; Praha 6 Téma: Vsakování srážkových vod po vydání ČSN 759010 - RNDr. Pavel Špaček - CHEMCOMEX Praha, a.s. více

Prezentace firmy STRIX

Vážené kolegyně a kolegové, upozorňuji vás na možnost zúčastnit se terénní prezentace sanačních opatření a technologií použitých při realizaci sanačních prací na lokalitě Vrané nad Vltavou - Štěchovice. Informace o připravované prezentaci... více

Pražské geotechnické dny

Pražské geotechnické dny Vážené kolegyně a kolegové, ve dnech 11.-12.5.2015 se pořádají tradiční Pražské geotechnické dny. Program a možnost přihlášení je uvedeno v přiložených souborech. (vit) více

×