Domů » Aktuality

2. setkání inženýrských geologů na Cholíně

Rada ČAIG zve všechny své členy a příznivce na 2. setkání inženýrských geologů na Cholíně. Setkání se bude konat 18.5.2018 v odpoledních hodinách s následným večerním posezením. Rezervujte si proto s předstihem svůj čas. Podrobnější... více

Valné shromáždění 2018

dne 5.3.2018 od 14,00 hod. se bude konat valné shromáždění ČAIG v posluchárně C223 na FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 V příloze naleznete program valného shromáždění. Po skončení valného shromáždění bude následovat prezentaceIng. Petra Kycla a... více

Oznámení 02/2018

Vážené kolegyně a kolegové, rada ČAIG Vám s lítosti oznamuje, že dne 3. února 2018 ve věku 85 let zemřel kolega pan Ing. Jiří Seyček, CSc. Smuteční oznámení je v příloze. (vit) více

Valné shromáždění

dne 5.3.2018 od 14,00 hod. se bude konat valné shromáždění ČAIG v posluchárně C223 na FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 Po skončení valného shromáždění bude následovat prezentaceIng. Petra Kycla (ČGS) - Přehled možností webových stránek ČGS a... více

Oznámení 11/2017

Rada ČAIG s lítostí oznamuje, že dne 29.10.2017 ve věku 83 let zemřel doc. Ing. Jan Rybář, CSc. V příloze naleznete smuteční oznámení. (vit) více

Seminář 11/2017

Seminář ČAIG 6.11.2017 od 16,00 hod. proběhne seminář na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6, místnost B574 Přednášející:RNDr. Jan Král (Přf UK Praha) Téma:Inženýrskogeologické mapování - pražské mapy více

Kongres IG a HG

Vážené kolegyně a kolegové, ve dnech 4. - 7. září 2017 se bude v Brně pořádat společný kongres HG a IG III. inženýrskogeologický kongres s motem "Význam inženýrské geologie ve výstavbě" XV. Hydrogeologický kongres s motem "Podzemní voda a... více

Cena akademika Quido Záruby

Výzva k nominaci na cenu akademika Quido Záruby Česká asociace inženýrských geologů, Slovenská asociace inženýrských geologů, Česká a slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství a ARCADIS CZ - divize Geotechnika a.s. budou... více

Valné shromáždění ČAIG 2016

dne 23.2.2016 od 14,00 hod. se bude konat valné shromáždění ČAIG v posluchárně C206 na FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 Předpokládaný program je v příloze. Nejdůležitějším bodem bude projednání a schválení změny stanov ČAIG v souvislosti s... více

Svahové deformace v praxi

Vážené kolegyně a kolegové, rada ČAIG vás informuje o pořádání semináře na téma "Svahové deformace v praxi", který je realizován ve spolupráci katedry geotechniky stavební fakulty ČVUT a firmy STRIX Chomutov, a.s.. Seminář se bude konat dne... více

×