Domů » Ocenění inženýrských geologů » Cena Akademika Quida Záruby

Cena Akademika Quida Záruby

Cena akademika Quida Záruby je určena pro mladé inženýrské geology a geotechniky za nejhodnotnější a nejzajímavější práce z oblasti praxe a výzkumu v oborech Mechanika zemin, Mechanika hornin, Inženýrská geologie, Podzemní stavby, Zakládání staveb, Geotechnický a Inženýrskogeologický průzkum a Environmentální geotechnika.

Smyslem ceny je v podvědomí odborné veřejnosti udržovat profesní odkaz akademika Quido Záruby, který byl významný československý inženýr, zakladatel mezinárodní společnosti inženýrské geologie a který zásadním způsobem ovlivnil vývoj nejen české a slovenské, ale i evropské inženýrské geologie.

Cenu udělují: Česká asociace inženýrských geologů, Slovenská asociace inženýrských geologů, Česká a slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství a společnost SG Geotechnika a.s.

Cena AQZ

×