Domů » Aktuality

Nadcházející seminář 2. 3. 2020

Dne 2.3.2020 se uskuteční další ze seminářů ČAIG s názvem "Spolupráce inženýrského geologa a geotechnika - Požadavky na IG průzkum z pohledu geotechnika jako zpracovatele návrhu speciálního zakládání". Přednášet bude pan Ing. Vojtěch Ježek... více

Změna místa konání seminářů

Odborné semináře pořádané Českou asociací inženýrských geologů budou probíhat každé 1. pondělí v měsíci od 16:00 hod. V budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. Zahajovací seminář zimního semestru proběhne 7.10.2019 a... více

Dne 10. dubna 2019 zemřel ve věku nedožitých 76 let RNDr. Jan Schröfel

RNDr. Jan Schröfel po maturitě v roce 1960 na jedenáctileté střední škole vystudoval ještě střední průmyslovou školu zeměměřičskou (1962–1964) a poté v letech 1964–1969 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor geologie. Svůj... více

EN 16907 - Soubor evropských norem pro zemní práce

V sekci "Články" byla, s laskavým svolením autora, umístěna prezentace o připravovaném souboru evropských norem EN 16907 Zemní práce. Přednáška byla realizována v rámci valného shromáždění ČAIG dne 4.2.2019. (vit) více

Valné shromáždění 2019 - zápis

Valné shromáždění ČAIG proběhlo 4.2.2019 na FSv ČVÚT v Praze. Celkem se zúčastnilo 37 členů z 141 registrovaných. Hlavní náplní byla informace o činnosti ČAIG za uplynulé období a výhled do roku 2019 a dále volba nových členů rady a revizní... více

Valné shromáždění 2019

Valné shromáždění ČAIG 2019 Dne 4.2.2019 se uskuteční od 14,00 hod. valné shromáždění ČAIG v prostorách FSv ČVUT Thákurova 7, Praha 6 - místnost C 204. Program v příloze (vit) více

Jubileum Prof. Ing. Jaroslava Paška, DrSc.

Pod záštitou rady ČAIG se dne 3.12.2018 uskuteční setkání s Prof. Ing. Jaroslavem Paškem, DrSc. u příležitosti jeho významného životního jubilea. Setkání se uskuteční v prostorách Chlupáčova muzea historie Země na Přírodovědecké fakultě... více

Odborné semináře

Do sekce "Odborné semináře" byly přidány plánované semináře do 06/2019. (vit) více

Setkání s jubilanty

Pod záštitou rady ČAIG se dne 5.11.2018 uskuteční setkání s RNDr. Janem Markem a RNDr. Janem Králem u příležitosti jejich významného životního jubilea. Setkání se uskuteční v prostorách Chlupáčova muzea historie Země na Přírodovědecké... více

Zpravodaj UGA č. 26

Na www stránky byl uložen Zpravodaj UGA (Unie geologických asociací) č. 26 z 10/2018 (vit) více

×