Domů » Aktuality » Kongres IG a HG

Kongres IG a HG

Vážené kolegyně a kolegové,

ve dnech 4. - 7. září 2017 se bude v Brně pořádat společný kongres HG a IG

III. inženýrskogeologický kongres s motem "Význam inženýrské geologie ve výstavbě"

XV. Hydrogeologický kongres s motem "Podzemní voda a společnost"

V přiloženém cirkuláři máte bližší informace o tématech kongresu, důležitých termínech, předběžném programu a možnostech registrace. V případě potřeby jsou zde uvedeny kontaktní údaje a odkaz na www stránku kongresu, kde budou informace průběžně aktualizovány.

Věříme, že účast bude stejně bohatá jako při minulých ročnících a přispěje k oživení našeho oboru.

rada ČAIG

(vit)

×