Domů » Aktuality » Geotechnické příčiny poruch na stavbách - kurz UK Praha

Geotechnické příčiny poruch na stavbách - kurz UK Praha

Kurz: Geotechnické příčiny poruch na stavbách - Univerzita třetího věku
Garant kurzu: doc. Ing. Karel Drozd, CSc.
Pracoviště: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Požadavky: maturita, důchodový věk
Praxe: nepožaduje se
Délka: 1 semestr (letní)
Frekvence: 2 hod. 1x za 14 dní, celkem 16 hodin
Výukový den: dle rozvrhu
Termín: zahájení únor 2015
Místo konání: Albertov 6, Praha 2
Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz
Certifikace: osvědčení UK
Kvalifikace: žádná
Adresa zaslání přihlášky:
Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Albertov 6, Praha 2, 128 43
Kontakt: Olga Kaiglová
Telefon: 221 951 161
E-mail: olga.kaiglova@natur.cuni.cz
Poznámka: Předpokládaný počet 20 studentů
Obsah kurzu: Poruchy na inženýrských a civilních stavbách a jejich příčiny
Přehled faktorů, které způsobují poruchy na stavbách (geologické, geotechnické klimatické aj.). Návrh možných řešení a sanace. Praktické příklady (poruchy vyvolané lokálními geologickými nebo geotechnickými poměry, nesprávným založením stavby, nadměrnými dynamickými účinky, projekčními a konstrukčními chybami, nevhodností použitých stavebních materiálů, klimatickými vlivy, změnami režimu povrchových a podzemních vod, důlní činností).
http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/czv/u3v

(vit)

×