Domů » Aktuality » Valné shromáždění 2019 - zápis

Valné shromáždění 2019 - zápis

Valné shromáždění ČAIG proběhlo 4.2.2019 na FSv ČVÚT v Praze. Celkem se zúčastnilo 37 členů z 141 registrovaných.

Hlavní náplní byla informace o činnosti ČAIG za uplynulé období a výhled do roku 2019 a dále volba nových členů rady a revizní komise ČAIG.

Usnesení z valného shromáždění z 4.2.2019 a výsledky hospodaření za rok 2018 jsou umístěny v sekci dokumenty.

V horním menu "Orgány ČAIG" je nové složení rady a revizní komise včetně kontaktních e-mailových adres.

(vit)

×