Domů » Aktuality » Dne 10. dubna 2019 zemřel ve věku nedožitých 76 let RNDr. Jan Schröfel

Dne 10. dubna 2019 zemřel ve věku nedožitých 76 let RNDr. Jan Schröfel

RNDr. Jan Schröfel po maturitě v roce 1960 na jedenáctileté střední škole vystudoval ještě střední průmyslovou školu zeměměřičskou (1962–1964) a poté v letech 1964–1969 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor geologie. Svůj mimořádný zájem o geologii a inženýrskou geologii cílevědomě doplnil krátkodobým pracovním pobytem ve Švédsku (1968), postgraduální studiem v Kanadě (1969–1970) a opakovaně v letních měsících pracovním pobytem v Mongolsku (1972–1974).

V roce 1974 byl přijat za asistenta na katedru geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zde vedl přednášky i cvičení v předmětu Geologie v 1. ročníku oboru konstrukce a dopravní stavby, ve 4. a 5. ročníku spolupřednášel předmět Geotechnika a životní prostředí. Byl odpovědný za terénní cvičení v předmětu Inženýrská geologie a významně se podílel na každoroční mezinárodní geotechnické exkurzi fakult z České a Slovenské republiky. RNDr. J. Schröfel byl vynikajícím pedagogem, své teoretické znalosti i praktické zkušenosti dokázal poutavě včlenit do přednášek, trvale se podílel na konzultační činnosti pro diplomanty, doktorandy i na vědecko-výzkumné činnosti katedry geotechniky. Geologickou problematiku uměl pro něj typickým způsobem poutavě a srozumitelně vysvětlovat, jeho obliba mezi studenty i spolupracovníky byla mimořádná.

RNDr. J. Schröfel byl velmi aktivním členem České asociace inženýrských geologů, kde byl předsedou Pražské pobočky a stálým členem jednání, kde se vždy zasazoval o věcné a příjemné prostředí jednání. Vždy dbal na to, aby tradice přednáškového cyklu ČAIG na katedře geotechniky ČVUT byla zachována a byla kvalitní. Zároveň byl zakládajícím členem Unie geologických asociací.

Opouští nás osobnost, která se svou uznávanou odbornou i společenskou aktivitou výrazně podílela na kvalitě výuky na katedře geotechniky, na spojení výuky s praxí a na chodu ČAIGu. RNDr. Jan Schröfel bude nepochybně ve vzpomínkách generací studentů, kterým poutavě přednášel. Budou nám chybět jeho proslavené úvodníky ve Zpravodaji, přátelské prostředí a jeho životní entuziazmus.

×