Domů » Aktuality » Výklad pojmu "geologické práce"

Výklad pojmu "geologické práce"

Ministerstvo životního prostředí v červencovém věstníku uvedlo vlastní "alternativní" výklad geologického zákona ve vztahu k tomu co jsou geologické práce, které mají být evidována u České geologické služby - Geofondu.

Výklad je podáván na příkladu posudků vypracovávaných hydrogeology pro nakládání s vodami, ale lze jej chápat i ve vztahu k inženýrskogeologickým vyjádřením bez průzkumných prací - zásahu do zemské kůry. Přesné znění výkladu je ve věstníku v příloze vyjádření.

Rada ČAIG se obrání na odbor geologie a odbor legislativní Ministerstva životního prostředí pro vyjasnění tohoto výkladu geologického zákona právě ve vztahu k inženýrské geologii.

(bru)

×