Domů » Aktuality » Valná hromada 2013 - průběh

Valná hromada 2013 - průběh

Valná hromada ČAIG pořádaná dne 4.2.2013 od 14,00 hod. v Praze, FSv ČVUT

Po zahájení jednání tajemníkem ing. Valentou a zvolení volební a mandátové komise byla přednesena informace Mgr. Venerou (ředitel ČGS) a RNDr. Štruplem (vedoucí útvaru Geofondu) o stávající situaci na ČGS ve vztahu ke službě GEOFONDu. Následovaly dotazy a diskuze. Prezentace je umístěna v sekci články.

Dalšími body programu byly Zpráva o činnosti asociace v roce 2012 (předseda rady Doc. Pospíšil); Zpráva o hospodaření (hospodářka RNDr. Dvořáková) a zpráva revizní komise (ing. Abramčuková).

Následovalo představení jednotlivých kandidátů do rady ČAIG a revizní komise a dále proběhla tajná volba, jejíž výsledky byly po přestávce a po sečtení hlasů vyhlášeny.

Závěr valné hromady byly předneseny informace o IAEG a možnosti dalšího vzdělávání (Doc. Pospíšil), informace o webových a facebookových stránkách asociace (RNDr. Vitásek) a informace z dalších profesních organizací (RNDr. Schrofel). Po krátké diskuzi byla valná hromada ukončena. Podrobnosti o průběhu valné hromady naleznete v zápisu.

Po skončení valné hromady následovala přednáška o Geologickém kongresu v Austrálii včetně zajímavých postřehů ze SV Austrálie (RNDr. Štrupl).

Skvrnou na jinak bezproblémovém průběhu valné hromady je, jako již tradičně, velmi slabá účast. Z registrovaných 204 členů se dostavilo, resp. odevzdalo svůj volební lístek, pouze 26 členů!!!

(vit)

×