Domů » Aktuality » Seminář

Seminář

Seminář katedry geotechniky FSv ČVUT a České asociace inženýrských geologů (ČAIG)

Vše o kotvení a svorníkování hornin a zemin (firma Minova)

Pondělí 07.10.2103 v 16.00 hod
Místnost B 574 v budově FSv ČVUT

×