Domů » Aktuality » Revize normy ČSN P 73 1005

Revize normy ČSN P 73 1005

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Dne 23.11.2023 proběhlo jednání na půdě ČAS se zástupci Aktivu Geotechnika ČKAIT. Na tomto jednání byly uvedeny a zapsány požadavky AG k revizi normy ČSN P 73 1005 - Inženýrskogeologický průzkum. Po zapracování těchto připomínek zaslal AG odpověď, že normu nemůže podpořit. V přílohách této aktuality naleznete jednotlivé dokumenty a můžete si udělat vlastní názor.

V přílohách jsou chronologicky seřazené

1. Zápis z jednání z 23.11.2023 na ČAS s uvedenými požadavky ze strany AG ČKAIT 

2. Odpověď řešitelského kolektivu s uvedením způsobu zapracování připomínek do normy ČSN P 73 1005

3. Stanovisko AG ČKAIT k normě se zpracovanými požadavky z 23.11.2023

4. Dopisy vyjadřující podporu normy z řad inženýrských geologů i projektantů

5. Dopis Alexandra Rosypala, který nechce být s normou spojován

×