Domů » Aktuality » Jednání s Aktivem Geotechnika

Jednání s Aktivem Geotechnika

Dne 30.3.2021 proběhlo jednání zástupců Aktivu Geotechnika při ČKAIT se zástupci Rady ČAIG na kterém byly diskutovány nedostatky inženýskogeologických průzkumů, tak jak je vnímají geotechnici, kteří na základě IG průzkumů navrhují základové konstrukce. Součástí jednání byla i diskuse nad způsoby předávání zpětné vazby od zpracovatele návrhu základové konstrukce zpracovateli inženýrskogeologického průzkumu.

V průběhu diskuze bylo ze strany zástupců Aktivu Geotechnika deklarováno, že geotechnika je projekční obor, který nechce provádět průzkumné práce.

V příloze je uveden zápis z jednání s jednotlivými body diskuze i jejich závěry.

(bru)

×