Domů » Aktuality » Aktiv Geotechnika při ČKAIT

Aktiv Geotechnika při ČKAIT

Aktiv Geotechnika při ČKAIT v zápisu z jednání ze 4.11.2020 si zadává úkol zpřísnění požadavků na udělování autorizace v oboru geotechnika, kdy absolventi přírodovědecké fakulty obor inženýrské geologie by neměli být ke zkoušce připuštěni z důvodu nedostatečného vzdělání a absolventi většiny oborů technických vysokých škol by měli být ke zkoušce připuštěni až po absolvování několika semestrálního kurzu a absolvování rozdílových zkoušek.

Odkaz je zde.

Jedná se bezprecedentní napadení kvality výuky na vysokých školách, vůči kterému se ohradili jak představitelé vysokých škol, tak představitelé institucí a firem pracujících v oboru geotechnika a inženýrská geologie. Otevřený dopis spolu s doplňujícím vyjádřením od doc. Ing. Lumíra Míči Ph.D. jsou v příloze.

Ač omezení udělování autorizace rada ČAIG považuje za krok špatným směrem, nepřísluší ji problematiku kvality výuky diskutovat. Doporučujeme Vám však přečteníi dalšíchzápisů z jednání aktivu geotechnika pro získání uceleného přehledu o dění v oboru inženýrská geologie / geotechnika. (např. snaha aktivu geotechnika o vložení paragrafu o nutnosti provádění geotechnického průzkumu do novelizovaného stavebního zákona.)

Rada ČAIG bude dále jednat s aktivem geotechnika problematiku nedostatečnosti inženýrskogeologických průzkumů a doufáme, že díky vzájemné diskusi a následnému předávání informací členským základnám ČAIG a ČKAIT dojde ke zlepšení situace.

×