Domů » Aktuality » 4. setkání ČAIG v Chotěboři

4. setkání ČAIG v Chotěboři

Setkání české asociace inženýrských geologů, v pořadí již čtvrté, se konalo letos v Evangelickémstředisku v Chotěboři ve dnech 15. a 16. října. Bylo uspořádáno s ročním zpožděním k výročí 30let od založení naší asociace. Tomu byl i přizpůsoben program. Bývalý předseda RNDr. JiříTomášek shrnul stručně vše, co se za ta léta udělalo, vzpomenul všechny předsedy ČAIGu,přidal pár fotografií… Ke vzpomínkám se přidal také další z bývalých předsedů RNDr. PavelPospíšil. V další části programu vystoupil RNDr. Lubomír Klímek, který představil Ing. OttuHorského, jemuž byla udělena zlatá medaile Quido Záruby za celoživotní přínos inženýrskégeologii. Vzhledem k tomu, že se vyznamenaný ze zdravotních důvodů nemohl tohoto aktuzúčastnit, předal Ing. Alexandr Rozsypal medaili Dr. Klímkovi, který ji osobně předá v Brně naslavnostním jednání Ing. Horskému. Dále vystoupili někteří pozvaní hosté se svými pozdravy apoté již následovala volná zábava. O výborné a bohaté občerstvení se zasloužili hlavně manželéJechovi. Večer dorazila i živá hudba čili „šraml band Šajkedelik“, takže zábava byla po všechstránkách příjemná. Někteří účastníci ještě večer odjeli a část těch, co přespali, se vydaladopoledne na nádhernou geologickou vycházku údolím Doubravy. Čas, vyhrazený tomutosetkání, utekl velmi rychle.

Takže doufejme za rok zase někde na viděnou, kolegyně a kolegové!

×